Vergoedingen

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in bepaalde gevallen is er sprake van vergoeding vanuit de basisverzekering.
Fysiotherapie wordt bij mensen ouder dan 18 jaar niet vergoed vanuit de basisverzekering, tenzij u een chronische aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen staat. In dat geval krijgt u fysiotherapie vanaf de 21
e behandeling vergoed.
De eerste 20 behandelingen betaalt uzelf of worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed.
Uitzondering hierop betreft de behandeling voor etalagebenen, artrose aan heup- of kniegewricht en bij COPD-patienten met GOLD ll en hoger.

Voor meer informatie in uw specifieke geval kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven particulier

Onderstaande tarieven gelden indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie.
Consult fysiotherapie € 40,-
Consult geriatriefysiotherapie € 53,-
Intake na verwijzing € 53,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,-
Toeslag behandeling aan huis € 12,-
Niet nagekomen afspraak
Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens een werkdag van tevoren) wordt afgebeld, wordt het voorgenomen tarief in rekening gebracht.


Fysio domus
© 2022 Fysio Domus, kvk 70486441, Contact therapeut

Fysio Domus gebruikt geen cookies.