• Fysiodmous
  • Fysiodmous
  • Fysiodmous
  • Fysiodmous

De kwetsbare oudere

7 juli 2014

Een operatie in het vooruitzicht?

De kwetsbare oudere.
Een ziekenhuisopname is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis, maar voor de groep ‘kwetsbare ouderen’ is dit nog ingrijpender. Bent u een kwetsbare oudere? We spreken van een kwetsbare oudere als de conditie erg achteruitgegaan is, kracht sterk achteruit is gegaan of als iemand bij steeds meer activiteiten afhankelijk is van anderen bijvoorbeeld bij het uit bed komen, van het toilet opstaan of bij het maken van leuke uitstapjes.

‘Beter in, Beter uit’.
Hoe beter u het ziekenhuis binnenkomt (‘Beter in’), hoe groter de kans is dat u er beter en sneller uitkomt (‘Beter uit’).  Als u bijvoorbeeld in het ziekenhuis opgenomen moet worden voor een hartoperatie of omdat u een nieuwe heup of knie krijgt, kan het zijn dat u nog meer activiteiten niet zelfstandig kunt uitvoeren. Ook is er grotere kans op complicaties zoals delier (acute bewustzijnsverandering), longproblemen of zelfs sterfte. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de groep kwetsbare ouderen die vooraf aan een hartoperatie een periode lichamelijk had getraind een duidelijk beter resultaat behaalde dan de controlegroep die niet vooraf had getraind.

Vóór de operatie.
De therapeut zal een therapeutisch programma op maat geven. Dit kan bestaan uit oefeningen, uitleg, controle van de woonsituatie en voorlichting. De therapie kan gestart worden bij Motus of bij u thuis als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Jolanda Drewes (thuiszorgfysiotherapeut) of Hester Wagenaar komen bij u aan huis.

Ná de operatie.
Als u na de operatie weer naar huis mag, wordt de therapie zo snel mogelijk weer voortgezet. Wij werken nauw samen met de verschillende thuiszorginstellingen voor
uw revalidatie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Als u weer meer mobiel bent kan de therapie eventueel voortgezet worden bij Motus.